OBVESTILO – podpis Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023!

Spoštovani in spoštovane,

V nadaljevanju podajamo obvestilo glede podpisa Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023, ter nadalje podpisu Aneksov h KPZZN, KPZZ in KPDZSV.

Obveščamo Vas, da je Sindikat KC na predsedstvu dne 23. 9. 2022 sprejel odločitev, da ne podpira podpis Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023, ter nadalje podpisu Aneksov h KPZZN, KPZZ in KPDZSV.

Člani predsedstva in vodstvo sindikata so po daljši razpravi sprejeli sklep, da kljub temu, da so nekatere vsebine dogovora pa čeprav dobre za javne uslužbence, kot je višji Regres za letni dopust, višje povračilo regresa za prehrano iz sedanjih 4,94 EUR na 6,15 EUR, ter dvig vrednosti plačnih razredov za 4.5%, ne sprejemljive in ne predstavljajo zadosten razlog za podpis dogovora. Vlada je tako v medijih kot sindikatom večkrat postregla s podatkom, da je celoten Dogovor »vreden« dobrih 600 milijonov EUR. Naše stališče je kljub temu, da Dogovor, ki zaposlenim pod in tik nad minimalno plačo ne prinaša rešitev, ki bi jim z izjemo regresa za letni dopust in nadomestila za prehrano, kakorkoli bistveno izboljšala njihov socialni položaj ni sprejemljiv. Od navedenih 600 milijonov EUR jih Vlada RS tistim najnižje plačnim 30.000 javnim uslužbencem namenja cca. 19 milijonov EUR (ta znesek vključuje tako višji regres kot višje nadomestilo za prehrano), kar je po našem prepričanju neokusno. Še več, tem javnim uslužbencem bo sedaj država RS do minimalne plače doplačevala manj in bo tako neto finančni učinek za državo verjetno nižji od navedenih 19 milijonov EUR. Strinjamo se, da so sicer dodatki ob plači izvzeti iz minimalne plače in bo dejansko dvig osnovnih plač pomenil tudi nekaj višje dodatke in s tem celotno plačo, vendar na žalost za teh 30.000 zaposlenih to pomeni nekaj eur oz. centov več na mesec.

Ob dejstvu, da se bo s 1. 1. 2023 po vsej verjetnosti minimalna plača v RS še bolj povišala bomo kmalu v situaciji, ko zahtevnost opravljanja del in nalog ne bo imela nobenega učinka na plačilo za opravljeno delo. Vsi strokovni delavci na V., VI. In celo v VII. Tarifni skupini v javnem sektorju bodo prejemniki minimalne plače in malce cinično, vsi bodo »zadovoljni«.

Pričakujemo in zahtevamo, da se problem najslabše plačanih javnih uslužbencev, tudi v zdravstvu in socialnem varstvu naslovi nemudoma, saj je popolnoma neprimerno odpravljati »plačni strop«, kjer dvig iz 65. plačnega razreda v 66. plačni razred, se pravi zgolj za 1 plačni razred pomeni cca. 250 EUR BRUTO višjo plačo in to na letni ravni znese skoraj 3000 EUR, hkrati pa ne odpraviti vzroka, da imamo 30.000 javnih uslužbencev, ki so ali pod minimalno plačo ali tik nad njo je nedopustno.

S tem vprašanjem je neminovno povezano več različnih vprašanj, tako glede npr. stanovanjske krize mladih v RS, kot demografske slike, itd. Težav z nakupom lastnih nepremičnin oz. rešitve stanovanjskega problema nimajo tisti v 66. plačnem razredu, temveč imajo s tem težave praktično vsi javni uslužbenci uvrščeni do 30. plačnega razreda, saj je njihova plača, trenutno uvrščena 360 EUR BRUTO nad minimalno plačo, kar upoštevaje prispevke pomeni, da so kreditno sposobni cca 200 EUR NETO. Sedaj pa naj si vsak sam odgovori kakšno nepremičnino si lahko posameznik privošči s kreditno sposobnostjo 200 EUR, hkrati pa si očitno lahko privošči najemnino za 600 ali več eurov, ki pa jo verjetno nima v lasti prejemnik minimalne plače.

Da ne bi ta dopis zvenel preveč patetičen, saj to ni bil namen le tega, si želimo zgolj obvestiti člane in zaposlene v zdravstvu in socialnem varstvu, zakaj nekateri sindikati nismo prispevali svojega podpisa na predmetni Dogovor. To nikakor ne pomeni, da so sindikati, ki so podpisniki dogovora storili karkoli narobe. Pa vendar stavek, da moramo poskrbeti za najranljivejše skupine javnih uslužbencev na žalost v teh razmerah ne more biti več samo politična floskula, temveč iskren cilj vseh nas!

Kot prilogo tega obvestila vseeno pošiljamo nove uvrstitve, ki bodo začela veljati s 1.4.2022 in nove vrednosti plačnih razredov, ki pa bodo veljale od 1. 10. 2022.

Lep sindikalni pozdrav,                                                                                     

Predsednik Sindikata KC

Vladimir Lazić, dipl. prav.