Spoštovani člani in članice Sindikata KC,

 

obveščamo Vas, da je dne 23.1.2020 začel teči 30 dnevni rok za prijave na odprta mesta v komisijah Sindikata KC in traja do vključno 24.2.2020. Prosimo, da vse prijave posredujete v pisarno Sindikat KC s pripisom »nadomestne volitve«.

Prijave so možne za:

Volitve bodo potekale na naslednji redni seji predsedstva SKC, ki bo predvidoma v mesecu marcu.

 

Lep sindikalni pozdrav

Sindikat KC, Kandidacijska komisija,

dne 23.1.2020

 

 

SOGLASJE KANDIDATA H KANDIDATURI

 

PREDLOG KANDIDATA