OBVESTILO

 

Spoštovani člani in članice Sindikata KC,

 

na predsedstvu Sindikata KC dne 30.9.2021, je s sklepom predsedstva začel teči 30 dnevni rok za prijave na odprto mesto v organih Sindikata KC, ki se izteče 30.10.2021.

Odprte prijave za:

 

Volitve bodo potekale na naslednji seji predsedstva SKC, ki bo predvidoma v mesecu Novembru v kolikor bo to dopuščala epidemiološka slika. V kolikor to ne bo možno se bodo volitve izpeljale preko navadne pošte s povratnicami.

 

Vabimo vse člane, ki so zainteresirani za sodelovanje pri delu sindikata, da oddajo vloge najkasneje do 30.10.2021 v kuverti s pripisom »nadomestne volitve« in jo oddajo v pisarno Sindikata KC po pošti, elektronski pošti ali faksu.

 

Lep sindikalni pozdrav

Sindikat KC

predsednik, Vladimir Lazić l. r.

 

 

SOGLASJE KANDIDATA

PREDLOG KANDIDATA