Spoštovani člani in članice Sindikata KC,

 

glede na to, da na Skupščini Sindikata KC dne 14.6.2018 niso bili izvoljeni člani v vse organe Sindikata KC, Vas obveščamo, da bo dne 21.9.2018 začel teči skrajšani 7 dnevni rok za prijave na odprta mesta in traja do vključno 28.9.2018. Prosimo, da vse prijave posredujete v pisarno Sindikat KC s pripisom »nadomestne volitve«.

Prijave so možne za:

Volitve bodo potekale na posebni seji predsedstva SKC, ki bo predvidoma 11.10.2018.

Lep sindikalni pozdrav

Sindikat KC Kandidacijska komisija,

dne 21.9.2018

 

PREDLOG KANDIDATA

 

SOGLASJE KANDIDATA