Spoštovani člani in članice,

dne 25.4.2018 smo na vodstvo UKCL naslovili dopis s prošnjo za ureditev nastalih razmer v UKCL in plačilom vseh opravljenih ur ob zaključku referenčnega obdobja navedenega v dopisu.

Na naš dopis se je vodstvo UKCL odzvalo z dopisom, ki ste ga prejeli vsi zaposleni in zaposlene v UKCL na službene elektronske naslove, v katerem so se odzvali na nekatere naše trditve in jih nekatere prepoznali in se z nami strinjali, za nekatere pa pisali, da niso resnične oz. vsaj delno zavajajoče. Na podlagi našega dopisa je generalni direktor UKCL g. Aleš Šabeder dne 10.5.2018 ob 14. uri tudi sklical sestanek ožjega vodstva UKCL in vodstva Sindikata KC, na katerem bi lahko razčistili morebitna vprašanja in nejasnosti, ter da bi skupaj poiskali rešitve za tiste težave za katere menijo, da jih je možno rešiti z dogovorom.

Uvodoma moramo še pojasniti, da kljub natolcevanjem nekaterih »drugih največjih zavodskih sindikatov«, ki so več kot očitno zaradi nepoznavanja, ignorance ali enostavno pomanjkanja znanja s področja delovnopravne zakonodaje naše intervencije označili kot populistične oz. zavajajoče, smo naše stališče predstavili novemu generalnemu direktorju UKCL in dejstva so naslednja:

Generalni direktor g. Šabeder je našo razlago sprejel in tudi pojasnil, da razume vsebino dopisa in se lahko z nekaterimi elementi celo strinja, hkrati pa smo ponovno eksplicitno pojasnili, da je Sindikat KC naslovil dopis na g. Šabederja kot zakonitega zastopnika pravne osebe UKCL, ne pa kot osebni napad na vodstvo UKCL. Seveda razumemo, da je potreben čas, da se zadeve uredijo, pa vendar je tudi pravilno, da se generalni direktor seznani s problematiko zaposlenih v UKCL. Ob tem se zahvaljujemo vodstvu UKCL za hiter in korekten odziv na naš dopis, ki je med drugim bil poslan tudi na ministrstvo za zdravje, s katerega pa nismo dobili odziva, saj imajo verjetno preveč dela s predvolilno kampanjo kot pa s težavami zaposlenih v največji zdravstveni ustanovi v regiji.

V Sindikatu KC smo tudi sami naknadno pridobili podatke iz kadrovske službe glede števila zaposlenih v UKCL in se je to dejansko od leta 2015 povečalo za približno 500, pa vendar je potrebno upoštevati, da se je v obdobju krize število zaposlenih občutno zmanjšalo in seveda nato tudi začelo povečevati, saj je tak naraven trend. G. Šabeder se je prav tako strinjal z nami glede nekaterih težav, s katerimi se srečujejo zaposleni in povedal, da je tudi sam razumel, ko je obiskoval posamezne oddelke, da je ponekod kadrovska stiska večja kot drugje, pa vendar da so številke kadrovske službe takšne kot so. Sindikat KC je po vseh informacijah, ki jih je prejel neposredno od svojih članov, ki jih združuje preko 3000, tudi napisal dopis vodstvu UKCL, saj so za nas dejstva s terena močnejša od podatkov, ki jih prenese papir. Zgovoren je tudi podatek, da je kar 30% vseh zaposlenih praktično odsotnih, zaradi bolniških odsotnosti, dopustov, izobraževanj itd. To pomeni, da so naši podatki, da so zaposleni preobremenjeni in preutrujeni, oprema pa iztrošena in zastarela, točni. Seveda ne pričakujemo čudeža v 7 dneh, vendar se ob menjavi 5 generalnih direktorjev v 5 letih upravičeno sprašujemo, kdo bo rešil nastalo situacijo. Resorno ministrstvo je tisto, ki po našem mnenju nosi največjo odgovornost, zato smo jim tudi posredovali naš dopis na katerega pa kot rečeno odgovora ni bilo. V prihodnje si bomo prizadevali, da še naprej varujemo interes naših članov, hkrati pa sodelujemo z vodstvom UKCL na način, da iščemo sogovornika tudi na resornem ministrstvu.

Glede na nadaljnjo debato, ki je potekala v pisarni generalnega direktorja smo pa skupaj prepoznali nekaj ključnih težav, s katerimi se zaposleni v UKCL srečujejo in morebitne rešitve za le te. S skupnimi močmi smo nato tudi sprejeli nekatere usmeritve, ki bodo v kratkem upamo tudi realizirane:

Sestanek se je zaključil z upanjem, da do podobnih težav kot so bile v preteklosti ne bo več prihajalo, ter z zagotovilom tako vodstva UKCL, kot Sindikata KC, da se bodo v prihodnosti sestanki intenzivirali, ter bomo morebitne težave reševali v dialogu, kot smo to storili sedaj.

Lep sindikalni pozdrav,

Vladimir Lazić, Tajnik Sindikata KC