JAVNO PISMO MANDATARJU ZA SESTAVO  VLADE

Spoštovani dr. Robert Golob,

v Pogajalski skupini reprezentativnih sindikatov pozorno spremljamo oblikovanje bodoče vlade in sklepanje koalicijske pogodbe, saj odhajajoča vlada za seboj pušča zelo veliko nerešenih problemov v okviru sistema plač v javnem sektorju, številne neuresničene zaveze in nenaslovljene zahteve sindikatov javnega sektorja, ki so s tem povezane. Nekateri sindikati so v letošnjem letu že izvedli tudi stavkovne aktivnosti, ki trenutno sicer mirujejo, vsi sindikati pa nestrpno pričakujemo začetek intenzivnega in vsebinskega socialnega dialoga, ki ga v zadnjem letu dni z vlado in Ministrstvom za javno upravo žal ni bilo.

Sindikati, ki delujemo v Pogajalski skupini reprezentativnih sindikatov javnega sektorja, pokrivamo praktično vse dejavnosti javnega sektorja, kljub temu pa so zahteve, ki smo jih naslavljali na odhajajočo vlado, sedaj pa jih naslavljamo  na bodočo vlado, jasne in enotne, in sicer:

 1.     Dosledno spoštovanje zaveze iz Sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev (Uradni list RS, št. 80/18), da bo vlada glede temeljnih vprašanj sistema plač v javnem sektorju in uslužbenskega sistema pridobila soglasje sindikatov javnega sektorja in plačala stavko v primeru kršitve;

2.      Takojšen dogovor o uskladitvi vrednosti plačnih razredov najmanj v višini inflacije v letu 2021 in delom rasti produktivnosti;

3.      Takojšen dogovor o formuli avtomatičnega letnega usklajevanja vrednosti plačnih razredov, ki ne sme biti manjše od inflacije;

4.      Takojšen dogovor o načinu in dinamiki odprave uravnilovke na področju plač, izhajajoč iz delovnih mest, ki so v spodnji tretjini plačne lestvice;

5.      Ponovna vzpostavitev plačnih razmerij, ki so bila porušena z enostranskimi potezami vlade ali s parcialnimi dogovori po posameznih področjih javnega sektorja;

6.      Takojšnja uskladitev premij dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence v višini, kot jo predvideva Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 115/05) ter poračun premij za nazaj, vključno z izpadlimi donosi pri vplačilih za leto 2022;

7.      Zagotovitev sredstev posrednim proračunskim uporabnikom za povišane stroške dela iz sporazuma o razreševanju zgornjih stavkovnih zahtev in za RTV iz Sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev (Uradni list RS, št. 80/18).;

8.      Takojšnja določitev višine nadomestila za uporabo lastnih sredstev pri delu na domu v Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti, upoštevaje predlog sindikalne strani z dne 24.12.2020.

Pozdravljamo napoved bodoče koalicije v koalicijski pogodbi, da delovna mesta v plačni skupini J ne bodo več spregledana, kar v povezavi s spremembami na področju minimalne plače razumemo predvsem kot napoved reševanja uravnilovke v spodnjem delu plačne lestvice, prav tako pozdravljamo odpravo anomalij plačnega sistema in odpravo porušenih plačnih razmerij, kar je sicer v koalicijski pogodbi navedeno v poglavju o zdravstvu, vendar  mora po našem prepričanju veljati za celoten javni sektor. Pričakujemo, da bodo predmet teh pogajanj tudi zgoraj navedene zahteve, ki so kot rečeno skupne vsem sindikatom javnega sektorja, ki delujejo znotraj pogajalske skupine in zadevajo vse zaposlene v javnem sektorju. Vse navedeno vsaj deloma odgovarja tudi na zgoraj navedene zahteve sindikatov javnega sektorja. Koalicijska pogodba sicer omenja tudi motivirano in odgovorno delo ter ustrezen karierni razvoj na področju javnega sektorja, kar v načelu sicer pozdravljamo, svarimo pa pred reciklažo že večkrat videnih predlogov sprememb sistema plač v javnem sektorju, ki so jih sindikatom predstavljale dosedanje vlade, in so bili za sindikalno stran nesprejemljivi in po našem prepričanju niso vodili k prej navedenim deklariranim ciljem.

Glede na zapis, ki naj bi bil vsebovan v koalicijski pogodbi, naj bi se pogajanja s sindikati javnega sektorja o odprtih stavkovnih zahtevah začela že v prvem mesecu delovanja vlade, zato pričakujemo začetek pogajanj takoj po oblikovanju nove vlade, vsekakor pa že v mesecu juniju 2022, in sicer predlagamo prvo srečanje 13.6 in/ali 20.6. Od prvega srečanja poleg vsebinskega začetka pogajanj pričakujemo predvsem dogovor o dinamiki pogajanj in jasen časovni okvir, v katerem je potrebno skleniti dogovor o vsebinskih zahtevah. Morebitno odlašanje s pogajanji ali izključevanje določenih zahtev iz teh pogajanj bi zelo verjetno povzročilo konflikt in ponovne razmisleke o stavkovnih aktivnostih med sindikati javnega sektorja, ki so sicer izvajanje stavkovnih aktivnosti že podprli, vendar so se odločili, da se v izogib zlorabam stavk s strani političnih strank v času volilne kampanje aktivnosti odloži za čas po volitvah, v kolikor ne bo napredka v pogajanjih.

Zavedamo se, da bo iskanje rešitev in dogovora o navedenih zahtevah sindikatov javnega sektorja zahtevno, hkrati pa smo prepričani, da jih je nujno potrebno nasloviti, saj je dosedanje upravljanje sistema plač v javnem sektorju, sklepanje različnih parcialnih dogovorov in neukrepanje pripeljalo do točke, ko je stanje postalo nevzdržno in terja ukrepanje.

Ob tem posebej poudarjamo, da v Pogajalski skupini reprezentativnih sindikatov javnega sektorja podpiramo ohranitev enotnega sistema plač v javnem sektorju in zahtevamo, da se le-ta ohrani, rešitve za spremembe z nadgradnjo in izboljšavami pa je potrebno iskati znotraj tega sistema. Sindikati, ki delujemo v Pogajalski skupini reprezentativnih sindikatov javnega sektorja, smo pripravljeni na iskanje nujno potrebnih rešitev in pričakujemo skorajšnji začetek pogajanj za ta namen.

S spoštovanjem,

V Ljubljani, 24.5.2022

Jakob Počivavšek

Vodja Pogajalske skupine reprezentativnih sindikatov javnega sektorja

l.r.