V Pogajalski skupini reprezentativnih sindikatov javnega sektorja (PSRSJS) od vlade pričakujemo, da se bo na jutrišnjih pogajanjih s sindikati javnega sektorja opredelila do sindikalnega predloga odprave nesorazmerij v osnovnih plačah in končno predstavila svoj predlog. S tem bo vlada tudi omogočila nadaljevanje pogajanj skladno z oktobrskim dogovorom, po katerem naj bi pogajanja o spremembi plačnega sistema in odpravi nesorazmerij v osnovnih plačah potekala vzporedno, kar se trenutno zaradi zamud na strani vlade ne dogaja.

Že več mesecev poudarjamo, da sta sprememba sistema plač v javnem sektorju in odprava nesorazmerij v osnovnih plačah zelo povezani, zato smo tudi vztrajali, da oba procesa potekata hkrati. Ker vladna stran svojega predloga odprave nesorazmerij v osnovnih plačah do danes še ni predstavila, smo v Pogajalski skupini reprezentativnih sindikatov javnega sektorja sprejeli odločitev, da se ne bomo udeleževali sej delovne skupine, ki naj bi na delovni ravni obravnavala predlog sprememb zakona o sistemu plač v javnem sektorju, dokler vlada ne bo začela spoštovati dogovorjenega načina dela in pogajanj o obeh vsebinah voditi vzporedno kot enakovredna elementa plačne reforme. Za veliko večino sindikatov javnega sektorja tako vsebine, ki jih obravnava delovna skupina, ostajajo neusklajene.

Ob tem ugotavljamo, da zamude pri razreševanju nakopičenih težav v javnem sektorju, vključno z odpravo nesorazmerij v osnovnih plačah, že sprožajo vedno večje nezadovoljstvo med javnimi uslužbenci, nekateri sindikati pa so že napovedali tudi zaostrovanje stavkovnih aktivnosti. Gre za pričakovane reakcije sindikatov, ki so bili v času prejšnje vlade in v preteklega pol leta priča sklepanju parcialnih dogovorov z nekaterimi sindikati, s katerimi je v določenem obsegu že bila dogovorjena  odprava plačnih nesorazmerij, medtem ko velikemu delu javnega sektorja predlog odprave plačnih nesorazmerij sploh še ni bil predstavljen. Hkrati vedno večji problem tudi za javne uslužbence predstavlja visoka inflacija in uravnilovka kot posledica minimalne plače, zato je pričakovati, da bodo, v kolikor napredka pri dogovarjanju o odpravi plačnih nesorazmerij v relativno kratkem času ne bo, svoje aktivnosti zaostrili tudi drugi sindikati javnega sektorja.

V okviru vladne strani že več mesecev deluje medresorska delovna skupina za pripravo predloga odprave plačnih nesorazmerij. Časa za pripravo predloga je bilo več kot dovolj. Pogajalska skupina reprezentativnih sindikatov javnega sektorja je svoje predloge podala. Zdaj je čas, da vlada s svojimi dejanji pokaže, ali z zavezami, ki jih je dala javnim uslužbencem, misli resno.

Jakob Počivavšek

Vodja Pogajalske skupine reprezentativnih sindikatov javnega sektorja

Tiskovno središče PSRSJS Povezava na novico: http://pssjs.si