19. 4. 2023

VSEM MEDIJEM

Odziv reprezentativnih sindikatov na vladno odpoved pogajanj v zdravstvu in socialnem varstvu

Po več kot dveh mesecih pogajanj, v katerih še vedno nismo prejeli celovitega vladnega predloga glede odprave anomalij, koncepta ureditve plač in drugih pravic in obveznosti v zdravstvu in socialnem varstvu, nas je vlada včeraj popoldne obvestila, da odpoveduje današnja pogajanja in tudi pogajanja naslednji teden. Naslednja seja naj bi bila sklicana šele v sredo, dne 3. 5. 2023. Kot razlog za današnjo odpoved so navedli interpelacijo Vlade RS v DZ RS, za naslednji teden pa večje število vnaprej javljenih odsotnosti zaradi državnega praznika 27. 4. 2023.

Na sindikalni strani vladno enostransko odločitev o odpovedi pogajanj obžalujemo. Razumemo sicer, da je treba termine pogajanj prilagajati, a hkrati poudarjamo, da z vladne strani nismo prejeli predloga po uskladitvi katerega drugega termina seje. Zato njihovo potezo razumemo kot vladno nerazumevanje pomena iskanja rešitev za ureditev razmer v zdravstvu in socialnem varstvu. Hkrati opozarjamo, da časovna stiska, v kateri se bomo zaradi zamika pogajanj zagotovo znašli, ne bo pozitivno vplivala na kvaliteto dogovorjenega in ne bomo prevzeli breme za nastalo situacijo, saj je odgovornost zgolj in samo na vladni strani.

Reprezentativni sindikati v zdravstvu in socialnem varstvu smo pripravljeni še vnaprej tvorno sodelovati pri postavljanju novega plačnega sistema v zdravstvu in socialnem varstvu znotraj sistema plač v javnem sektorju, ki bo zagotavljal ustreznejše vrednotenje dela  vseh zaposlenih v dejavnosti, strokovnih delavcev, podpornih služb in direktorjev, hkrati pa poudarjamo, da sta za vsak dogovor potrebna (najmanj) dva.

Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije

Irena Ilešič Čujovič l. r.

Sindikat zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije

Aleksander Jus l. r.

Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije

Slavica Mencingar l. r.

Sindikati v zdravstvu Slovenije Pergam

Vladimir Lazić l. r.

SPUKC – Sindikat zdravstva Slovenije

Mateja Klep Breskvar l. r.

SINCE 07 – Sindikat centrov za socialno delo

Perica Radonjič l. r.

Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije

Branimir Štrukelj l. r.

Sindikat finančno računovodskih uslužbencev plačne skupine J

Jožefa Frangeš l. r.