Spoštovani in spoštovane,

V nadaljevanju podajamo obvestilo glede koriščenja starega dopusta, regresa za leto 2020, dodatka za delo v rizičnih razmerah in ostalem.

 

Koriščenje lanskoletnega dopusta do 31.12.2020:

V skladu z 2. odstavkom 71. a člena ZIUZEOP lahko vsi zdravstveni delavci in sodelavci zaradi splošne Odredbe ministra za zdravje o omejitvi določenih pravic zdravstvenih delavcev in sodelavcev izrabijo lanskoletni dopust do 31.12.2020! Takšna določba po našem prepričanju pomeni enak status tudi za vse zaposlene v plačni skupini J oz. druge zaposlene v dejavnosti zdravstva, ki niso smeli izrabiti pravice do letnega dopusta.

V kolikor bo kdo zahteval od Vas, da izkoristite »stari« dopust do 30.6.2020 je nujno da poznate svoje pravice in ga opozorite na navedeni člen ZIUZEOP!

 

Regres za leto 2020:

Obveščamo Vas, da mora biti regres za letni dopust za javne uslužbence izplačan najmanj v višini minimalne plače (to je 940,58 EUR) in sicer z izplačilom najkasneje do 30.6.2020!

Regres naj bi bil izplačan na enak način kot v letu 2019 in sicer neobdavčeno!

 

Dodatek za delo v rizičnih razmerah:

Po našem mnenju in mnenju naše pravne službe oba dodatka, tako ta, ki je določen v 11. točki 39. člena KPJS (Dodatek za delo v rizičnih razmerah), kot ta po 71. členu ZIUZEOP (Dodatek za posebne obremenitve) pripadata javnim uslužbencem za celotno obdobje trajanja epidemije, to je do 31.5.2020! Odlok o preklicu epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 se je sicer uveljavil z dnem 15.5.2020, vendar se s tem dnem še ni začel uporabljati, saj je začetek uporabe določen na 31.5.2020.

To pomeni, da ni dopustno razlagati, da zaposlenim predmetna dodatka ne pripadata. Težava bo verjetno nastala zgolj iz razloga, ker je Vlada RS sprejela sklep o razrezu finančnih sredstev zgolj za mesec marec in april, ne pa tudi za mesec maj. To pomeni, da sredstev za dodatek po 71. členu ZIUZEOP trenutno še vedno ni predvidenih, medtem ko dodatek po 11. točki 39. člena KPJS ni pod vprašajem.

Ne glede na zapisano pa menimo, da oba dodatka pripadata javnim uslužbencem do 31.5.2020 in bi morala biti izplačana ob plači 10.6.2020.

 

Krčenje košarice pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja:

V Sindikatu Kliničnega centra smo se v prejšnjem tednu skupaj z ostalimi sindikati v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva sestali z ministrom za zdravje Tomažem Gantarjem. V razpravi smo na sindikalni strani predvsem podali vpogled na kaos, ki se dogaja na področju zdravstva in socialnega varstva tako glede izplačevanja dodatkov po KPJS in ZIUZEOP, kot odrejanja dopustov, razporedov dela in na žalost še vedno pomanjkanja standardov in normativov.

 

Med drugim je bilo iz besed ministra za zdravje moč razbrati tudi nekaj zaskrbljujočih insinuacij, ki bi lahko v prihodnosti pomenile krčenje košarice pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja in prenos izvajanja določenih posegov na zasebnike oz. koncesionarje. Nedopustno se nam zdi, da bi se kakršnokoli krčenje pravic zgodilo ne glede na izgovore o primanjkljaju v zdravstveni blagajni, ki smo jim priča v današnjih dneh. Absolutno nedopustno je, da bi sedanjo krizo uporabili kot izgovor za privatizacijo javnega zdravstva, saj smo priča, da so se sistemi, kjer je bila odsotnost javnega zdravstva praktično sesuli pod težo epidemije.

 

V Sindikatu Kliničnega centra ostro nasprotujemo takšnim mahinacijam, saj smo trdno prepričani, da smo bili uspešni v boju s Covid-19 ravno zaradi močnega javnega zdravstvenega sistema. Vsakršen poskus rušenja javnega zdravstva, se bo razumel kot napad na slehernega posameznika!

 

Upamo, da smo z našim dopisom odgovorili na morebitna odprta vprašanja, za vsa dodatna pojasnila pa smo Vam seveda na voljo.

Lep sindikalni pozdrav,                                                                                    

Predsednik Sindikata KC

Vladimir Lazić