PARAFIRAN DOGOVOR

 

V nadaljevanju bomo na kratko povzeli dogovorjeno v parafiranem dogovoru. Do samega podpisa dogovora, se bomo pa opredeljevali tudi v Sindikatu KC in SZS Pergam.

 

V dogovoru za leto 2017 in delno v letu 2018 smo se med drugim dogovorili naslednje:

 

Regres za letni dopust se bo v letu 2017 izplačeval:

Do vključno 16. plačnega razreda v višini 1000 evrov;
Od vključno 17. plačnega razreda do vključno 40. plačnega razreda v višini 790,73 evra;
Od vključno 41. plačnega razreda do vključno 50. plačnega razreda v višini  600 evrov;
Od  vključno 51. plačnega razreda navzgor v višini 500 evrov.

 

Premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za leto 2017 se bodo izplačevale tako, da:

V letu 2017 se izplačujejo za vse starostne skupine v višini 30 odstotkov od 1. 1. 2017 dalje.
Pri tem pa se bodo višje premije izplačevale za dve starostni skupini:
– za tiste, ki so stari od 50 do vključno 55 let, v višini 50 odstotkov zneska polne premije;
– za starejše nad 55 let pa se bodo izplačevale v višini 80 odstotkov zneska polne premije.
Obema omenjenima starostnima skupinama, ki bosta prejeli višji odstotek premij, bo to višje izplačilo pripadlo s 1. 3. 2017.

 

Za nas je med drugim bilo tudi zelo pomembno področje odprave anomalij, pri čemer smo vztrajali do konca in se je tudi izplačalo.
Z vladno stranjo smo se dogovorili, da se do 1. 5. 2017 za vsa delovna mesta dogovorimo o uvrstitvah posameznih delovnih mest, na katerih bomo zaznali anomalije v posamezne plačne razrede.
V tej zvezi sta dogovorjeni dve skupini delovnih mest, ki se jim bodo odpravljale anomalije:
V prvi skupini so tista delovna mesta, ki so uvrščena do vključno 26 plačnega razreda. Pri teh delovnih mestih se anomalije odpravijo s 1. 7. 2017.
Pri vseh ostalih delovnih mestih (v višjih plačnih razredih) pa se anomalije odpravijo s 1. 10. 2017.
Znesek za odpravo anomalij je na letni ravni dogovorjen v višini 70 milijonov evrov.

 

V Leto 2018 podaljšujemo samo dva ukrepa in sicer premik izplačila napredovanj na mesec december in omejitev izplačevanja delovne uspešnosti.

Glede izplačevanja povečanega obsega dela pa se le ta izplačuje v enaki višini, kot v letu 2017.