Predstave se lahko udeležijo le člani katerih otroci so prejeli vabilo na predstavo, člani, ki so se odločili za obdaritev z darilnim bonom se ne morejo udeležiti predstave.