Spoštovani člani in članice Sindikata KC,

na predsedstvu Sindikata KC, smo dne 8. 4. 2022 sprejeli sklep, s katerim bo dne 15. 4. 2022 začel teči 30 dnevni rok za prijave na mesta in funkcije v organih Sindikata KC. Rok se bo iztekel 16. 5.2022.

Odprte so prijave za vse funkcije v Sindikatu KC in sicer:

Volitve bodo potekale na redni volilni Skupščini Sindikata KC, ki bo v 2. junija 2022 v predavalnici 1, Zaloška 2, UKCL – pritličje, ob 11. uri.

Vabimo vse člane, ki so zainteresirani za sodelovanje pri delu sindikata, da oddajo vloge najkasneje do 15. 5. 2022 v kuverti s pripisom »volitve« in jo oddajo v pisarno Sindikata KC po pošti, elektronski pošti ali faksu.

PREDLOG KANDIDATA

SOGLASJE KANDIDATA