Na temelju 22. člena statuta Sindikata KC sklicujem

 

12. redno sejo Predsedstva Sindikata KC

 

ki bo v petek, 18. Novembra 2016, ob 12:00 uri, v Predavalnici 3, Pritličje UKCL, Zaloška 7, Ljubljana.

 

Predlog dnevnega reda seje :

  1. Poročilo s pogajanj o masi plač in drugih prejemkih v letih 2017 do 2019
  2. Možnost nadaljevanja pogajanj oz. opredelitev do možnosti stavke
  1. Razno

 

Sestanek bo predvidoma trajal do 13:30 ure.

 

Vse člane predsedstva vljudno vabim, da se seje udeležite.

 

Lep pozdrav! 

Predsednik sindikata KC

Prim. Matija Cevc, dr. med. l.r