2014 – Izobraževanje sindikalnih zaupnikov Kranjska Gora