2011 – Izobraževanje sindikalnih zaupnikov KC – Kranjska Gora