2010 – Stavka javnega sektorja: Klinični center Ljubljana