2010 – Izobraževanje sindikalnih zaupnikov KC – Olimije