2009 – Izobraževanje sindikalnih zaupnikov in poverjenikov, Murska Sobota