Delo sindikata KC

Kratek povzetek dela, ki ga je Sindikat KC naredil za vse svoje člane oz. za vse zaposlene v dejavnosti zdravstva. Še naprej bomo skrbeli, da bodo vse pravice naših članov zaščitene in bomo zagotovili človeku dostojno plačilo za opravljeno delo.

 

LETO 2016

10.10.2016

NEVZDRŽNE RAZMERE V EIT UKCL

16.8.2016

PLAČNA LESTVICA S 1.9.2016

15.7.2016

PRIČAKUJEMO PROTIPREDLOG VLADNE POGAJALSKE SKUPINE

2.6.2016

ZA NAŠE PRAVICE SE GRE

19.5.2016

BELA KNJIGA O POKOJNINAH IN STALIŠČE KSS PERGAM

3.5.2016

SESTANEK MEDICINSKIH SESTER, KI SO V TOŽBAH Z UKCL

23.3.2016

MODRA ZAVAROVALNICA IN ZVPSJU

10.3.2016

OBVESTILO O IZJAVI O ETIČNEM IN NEKORUPTIVNEM RAVNANJU

9.3.2016

VLADNA IZHODIŠČA ZA POGAJANJA Z REPREZENTATIVNIMI SINDIKATI JS

7.1.2016

VARČEVANJE? NE ZA ELITE FAKULTET V SLOVENIJI

 

LETO 2015

23.12.2015

ODPRAVA KRIVICE IZ LETA 2009

10.12.2015

SINDIKATI JS ENOTNO S POZIVOM VLADI RS

24.11.2015

ZAHVALA VSEM ČLANOM IN ČLANICAM SINDIKATA KC

9.10.2015

STANDARDI IN NORMATIVI ZA VSE ZAPOSLENE

9.9.2015

PRAVLJIČNA PRIČAKOVANJA VLADE RS

31.8.2015

SPREMEMBA DEFINICIJE MINIMALNE PLAČE

4.8.2015

POZIV H PODPORI

23.7.2015

TISKOVNA KONFERENCA SZS PERGAM

14.7.2015

PRIČETEK POGAJANJ O PLAČAH IN DRUGIH PREJEMKIH V LETU 2016

3.7.2015

POZIV SINDIKATOV V DEJAVNOSTI ZDRAVSTVA MINISTRSTVU ZA ZDRAVJE

25.6.2015

MEDICINSKE SESTRE ZOPET POD PRITISKOM

12.6.2015

SINDIKAT KC POZIVA MJU IN MZ H UKREPANJU

21.5.2015

SINDIKAT KC OPOZARJA VODSTVO UKCL

13.5.2015

ODPRAVA ANOMALIJ PLAČNE SKUPINE J, TER STANDARDI IN NORMATIVI V ZDRAVSTVU

4.5.2015

ODZIV NA RAZMERE V ZDRAVSTVU

Sindikat Kliničnega centra Ljubljana

Zaloška 2
1525 Ljubljana