BVP in Solidarnostna pomoč

BVP (Blagajna vzajemne pomoči)

V Sindikatu Kliničnega centra imamo organizirano Blagajno vzajemne pomoči (BVP čebelica). V sistem se lahko vključi vsak, ki je član sindikata. Za to mora izpolniti pristopno izjavo. Preko osebnega dohodka se vplača vpisnina ( 3,00 € ) in vsak mesec članarina ( 3,00 € ). Iz teh sredstev je oblikovan sklad blagajne vzajemne pomoči, iz katerega se črpajo sredstva za izplačila posameznim članom, praviloma enkrat letno.

Posameznik zaprosi za izplačilo (izpolni ustrezen obrazec), ko je vplačal vpisnino in tri članarine (Po štirih mesecih). Pravila delovanja čebelice so določena s Pravilnikom blagajne vzajemne pomoči. Določa tudi višino odobrenih sredstev, ki je odvisna od trajanja članstva posameznika v sistemu BVP.

 

 

Na podlagi  9. člena Pravilnika blagajne vzajemne pomoči je Komisija FEK  na  37. seji , z  dne 12/01-2017  sprejela novo lestvico o višini delitve sredstev  blagajne  vzajemne  pomoči-BVP KC.

 

LESTVICA izplačil Blagajne vzajemne pomoči BVP KC v letu 2017, ki velja do preklica oz. spremembe;

včlanitev v letu  1998 do 2001

750,00  €

včlanitev v letu  2002 do 2003

650,00  €

včlanitev v letu  2004 do 2005

550,00  €

včlanitev v letu  2006 do 2007

450,00  €

včlanitev v letu  2008 do 2009

350,00  €

včlanitev v letu  2010 do 2011

300,00  €

včlanitev v letu  2012 do 2014

250,00  €

včlanitev od leta 2015 naprej pa

200,00  €

 

Kdo je lahko član?

Član/ica  BVP KC lahko postane vsak član/ica Sindikata KC. Za vstop v članstvo mora prosilec izpolniti pristopno izjavo.

 

Kaj imajo člani od BVP-ja KC?

Člani  BVP KC imajo pravico najemati brez obrestna posojila, po 4 mesecih od dneva včlanitve in v okviru lestvice izplačil, ki jo letno določi FEK.

Člani vplačajo vpisnino 3,00 € ( prvi obrok).

Člani plačujejo mesečno članarino  preko OD ( trgano  pri izplačevalcu OD  in nakazano na TRR Sindikata KC) v višini najmanj 3,00 €.

Višina članarine je enotna za vse člane.

Posojilo BVP KC mora biti vrnjeno v desetih mesečnih obrokih. Izjemoma lahko Odbor FEK dovoli tudi daljši odplačilni rok, toda ne več kot eno leto.

Nihče ne more prejeti dveh posojil istočasno.

Vse prejete vloge za BVP KC do 5. v  mesecu se obravnavajo v tekočem mesec. Vsak prosilec  prejme odgovor o rešeni njegovi vlogi za BVP-KC .

Vloga za BVP KC se mora oddati na obrazcu za BVP KC.

  

SOLIDARNOSTNA POMOČ

 
Vsak član Sindikata Kliničnega centra, ima ob izpolnjevanju pogojev (zapisani v Pravilniku o solidarnosti) pravico do solidarnostne pomoči ob:
 
  • smrti družinskega člana
  • ob elementarnih nesrečah
  • zaradi slabega socialnega stanja v družini.
 
Prav tako obstaja tudi možnost solidarnostne pomoči z vračilom. V kolikor član želi solidarnostno pomoč mora izpolniti ustrezen obrazec in ga skupaj z dokazili navedenimi na obrazcu poslati ali dostaviti v pisarno Sindikata KC.
 

Sindikat Kliničnega centra Ljubljana

Zaloška 2
1525 Ljubljana