Sindikat Kliničnega
centra Ljubljana

Zaloška 2

1525 Ljubljana

01 522 53 78 01 522 25 37

Novice

Zaključek pogajanj za anekse h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva in Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi – izjava za javnost

Vsem medijem

 

Zadeva: Zaključek pogajanj za anekse h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva in Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi – izjava za javnost

 

Spoštovani!

 

Reprezentativni sindikati v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva ter zdravstvene nege so z vladno stranjo na današnji seji pogajalske komisije uskladili predlog dogovora ob zaključku pogajanj ter vsebino aneksov k Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva ter h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi.

 

Zaključek prvega dela pogajanj, ki so se začela v sredini avgusta in ki so primarno potekala zaradi akutnega reševanja kadrovske problematike na področju zdravstvene nege in nekaterih pomanjkljivosti iz preteklih dogovorov in aneksov h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva ter aneksov h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi, pomeni korak v smeri reševanja kadrovske problematike v zdravstvu in socialnem varstvu.

 

Vsebina dogovorjenega se bo v praksi uveljavila na način, ki bo pripomogel k omejevanju odhodov zaposlenih iz zdravstvenih in socialno varstvenih zavodov, zlasti z delovišč z največjimi obremenitvami.

 

Dogovorjeno bo po zagotovilih vladne strani predmet obravnave na današnji seji Vlade RS, podpis »Dogovora o nujnih ukrepih na področju plač v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva in nadaljevanju pogajanj« ter obeh aneksov h kolektivnim pogodbam pa bo sledil predvidoma v naslednjem tednu.

 

Pogajanja o uvrstitvi ostalih delovnih mest v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva se bodo v skladu z dogovorom nadaljevala 15. januarja 2022.


vse novice