Sindikat Kliničnega
centra Ljubljana

Zaloška 2

1525 Ljubljana

01 522 53 78 01 522 25 37

Novice

Odprto pismo - javno zdravstvo

ODPRTO PISMO MINISTRU ZA ZDRAVJE

 

MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE

Štefanova 5

1000 Ljubljana

  1. Janez Poklukar

Minister

 

Spoštovani minister za zdravje, gospod Janez Poklukar,

v petek, 12.3.2021 je predsednik Vlade na novinarski konferenci med drugim dejal »da se je zdravstveni sektor odločil za izstop iz enotnega plačnega sistema in se bo posebej zanj zgradil nov sistem«.

V Sindikatu zdravstva in socialnega varstva Slovenije, Sindikatu zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije, Sindikatih v zdravstvu Slovenije PERGAM in v Sindikatu delavcev v zdravstveni negi Slovenije kot reprezentativnih sindikatih v dejavnosti zdravstva ter podpisnikih Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva in Kolektivne pogodbe za zaposlene v zdravstveni negi, smo v luči stališč, ki smo vam jih v prejšnjem tednu predstavili, nad to izjavo skrajno presenečeni. S sindikati iz dejavnosti zdravstva ste namreč sklicali in izvedli sestanke, na katerih ste želeli pridobiti stališča sindikatov glede morebitnega ločenega urejanja plačnega sistema za dejavnost zdravstva. Vsi podpisani sindikati smo na teh sestankih zelo jasno in eksplicitno izrazili podporo ohranitvi zdravstva v enotnem plačnem sistemu in nasprotovanje izločitve zaposlenih v zdravstvu iz tega sistema, hkrati pa smo opozorili in predstavili nekatere predloge za nadgradnjo nekaterih elementov plačnega sistema znotraj enotnega sistema plač v javnem sektorju. Kot smo vas razumeli, se tudi sami zavedate nevarnosti razbijanja plačnega sistema in negativnih posledic, ki jih to prinaša tako za sistem zdravstva, kot tudi za sistem plač v javnem sektorju in javni sektor kot tak.

Glede na navedeno se v sindikatih sprašujemo, koga je mislil predsednik Vlade, ko je govoril o tem, da se je za izstop iz enotnega plačnega sistema odločil zdravstveni sektor? V imenu zaposlenih v dejavnosti zdravstva, ki jih predstavljamo reprezentativni sindikati za to dejavnost, tega zagotovo ni mogel trditi. Na drugi strani pa podpiramo vašo napoved, da boste o morebitnih spremembah na področju plač vodili pogovore z zdravstvenimi sindikati, saj je skladno s sporazumom o razreševanju stavkovnih zahtev iz leta 2018 med Vlado in sindikati v javnem sektorju o temeljnih vprašanjih sistema plač v javnem sektorju potrebno doseči soglasje. V tej luči tudi razumemo vašo izjavo za časopis Delo z dne 13.3.2021, da je »sistem za zdravstvo treba nadgraditi, da bi bili poklici v resorju bolj privlačni, še vedno pa dopušča možnost obstanka enotnega plačnega sistema«.

Naj ne bo nikakršnega dvoma - sindikati v dejavnosti zdravstva izstopu zdravstva iz enotnega plačnega sistema nasprotujemo, imate pa našo polno podporo pri iskanju rešitev za ustreznejše nagrajevanje zaposlenih v dejavnosti zdravstva, znotraj enotnega plačnega sistema v javnem sektorju in ob soglasju reprezentativnih predstavnikov zaposlenih v tej dejavnosti.

Lep pozdrav,

 

Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije

Irena Ilešič Čujovič, predsednica

l.r.

 

Sindikat zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije

Aleksander Jus, predsednik

l.r.

 

Sindikati v zdravstvu Slovenije PERGAM

Vladimir Lazič, predsednik

l.r.

 

Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije

Slavica Mencingar, predsednica

l.r.

 

 

Poslano v vednost:

  • Medijem
  • Kabinet predsednika Vlade
  • Ministrstvo za javno upravo
  • Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije

 

DOPIS V ELEKTRONSKI OBLIKI

 

 

vse novice