Sindikat Kliničnega
centra Ljubljana

Zaloška 2

1525 Ljubljana

01 522 53 78 01 522 25 37

Ugodnosti za naše člane - BVP – Solidarnost

BVP (Blagajna vzajemne pomoči)

 

V Sindikatu Kliničnega centra imamo organizirano Blagajno vzajemne pomoči (BVP čebelica). V sistem se lahko vključi vsak, ki je član sindikata. Za to mora izpolniti pristopno izjavo. Preko osebnega dohodka se vplača vpisnina ( 3,00 € ) in vsak mesec članarina ( 3,00 € ). Iz teh sredstev je oblikovan sklad blagajne vzajemne pomoči, iz katerega se črpajo sredstva za izplačila posameznim članom, praviloma enkrat letno.

Posameznik zaprosi za izplačilo (izpolni ustrezen obrazec), ko je vplačal vpisnino in tri članarine (Po štirih mesecih). Pravila delovanja čebelice so določena s Pravilnikom blagajne vzajemne pomoči. Določa tudi višino odobrenih sredstev, ki je odvisna od trajanja članstva posameznika v sistemu BVP

 

 

SOLIDARNOSTNA POMOČ

 
Vsak član Sindikata Kliničnega centra, ima ob izpolnjevanju pogojev (zapisani v Pravilniku o solidarnosti) pravico do solidarnostne pomoči ob:
 
  • smrti družinskega člana
  • ob elementarnih nesrečah
  • zaradi slabega socialnega stanja v družini.
 
Prav tako obstaja tudi možnost solidarnostne pomoči z vračilom. V kolikor član želi solidarnostno pomoč mora izpolniti ustrezen obrazec in ga skupaj z dokazili navedenimi na obrazcu poslati ali dostaviti v pisarno Sindikata KC.